Quý 3/2022, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) ghi nhận khoản lỗ trước thuế gần 199 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng, ngân hàng này lỗ gần 180 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng vọt từ mức 3% lên 14,7% sau 9 tháng đầu năm 2022.

Ngân hàng Quốc dân NCB có nợ xấu tăng vọt từ 3% lên 14,7%, tăng gần 5 lần so với đầu năm. (Ảnh: TK Kurikawa/Shutterstock)

Cụ thể, quý 3/2022, ngân hàng NCB ghi nhận thu nhập hoạt động chính lỗ thuần 2,13 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 lãi tới hơn 439 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi trước thuế của NCB âm 180 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái vẫn lãi gần 206 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu nợ xấu trên dư nợ cho vay của ngân hàng NCB cũng tăng vọt từ 3% lên 14,7%. Đây là mức khá cao trong hệ thống ngân hàng.

Tính đến hết quý 3, tổng dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng NCB tăng 8,4% so với đầu năm, lên hơn 45.160 tỷ đồng.

Theo báo cáo, nợ nhóm II của ngân hàng NCB tăng 14 lần; nợ nhóm III tăng hơn 3 lần; nợ nhóm V tăng gần 3 lần,… Tổng số dư nợ xấu của ngân hàng tăng gấp 5,3 lần so với cùng kỳ, từ gần 1.250 tỷ đồng lên hơn 6.640 tỷ đồng.

Dù vậy, trong 9 tháng qua, ngân hàng NCB cũng tăng trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản cho vay, lên 906 tỷ đồng, tăng 31%.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, một ngân hàng không kiểm soát được nợ xấu nội bảng dưới mức 3% sẽ bị giới hạn nhiều hoạt động.

Đơn cử, theo quy định tại Thông tư 16/2021, ngân hàng sẽ không được mua trái phiếu doanh nghiệp hay theo Thông tư 22/2019, ngân hàng không được cấp tín dụng cho khách hàng đầu tư kinh doanh cổ phiếu cũng như mua, nắm giữ cổ phiếu các ngân hàng khác.

Theo lý giải của ngân hàng này ở báo cáo, lợi nhuận giảm do NCB đã thực hiện thoái lãi, ngừng dự thu và trích lập dự phòng đối với nợ quá hạn, nợ xấu, đồng thời trích lập dự phòng theo phương án cơ cấu lại, và áp dụng chính sách hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán).

Trong báo cáo giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, phía ngân hàng NCB cho biết thu nhập phi tín dụng của ngân hàng 9 tháng đầu năm tăng 173 tỷ đồng, tương đương 122%.

Trong đó, thu nhập thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tăng 76 tỷ đồng, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 34 tỷ đồng, thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 5 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9, tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng NCB là 64.334 tỷ đồng, giảm 0,3% so với đầu năm. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tiền gửi vào hệ thống NCB ghi nhận chiều hướng đi xuống.

Bên cạnh đó, tổng tài sản ngân hàng tăng 6% so với đầu năm, lên gần 78.200 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt tăng 47% (356 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 49% (chỉ còn khoảng 1.000 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 9% (gần 45.160 tỷ đồng),…

Tiến Minh