Theo quyết định này, Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited (Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc) có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động, đóng cửa Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

ngân hàng trung quốc
Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited. Ảnh: Trụ sở của Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited tại Trung Quốc, tháng 4/2009. (Ảnh: Hwangxiheng/commons.wikimedia.org)

Ngày 12/8/2019, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ra Quyết định số 1681/QĐ-NHNN về việc thu hồi Giấy phép Văn phòng đại diện Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc tại Hà Nội.

Theo Quyết định trên, NHNN thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số 202/GP-NHNN ngày 02/10/2012 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc.

Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động, đóng cửa Văn phòng đại diện theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 24/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Theo yêu cầu của NHNN, trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép có hiệu lực thi hành, Văn phòng đại diện Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc tại Hà Nội   phải công bố Quyết định thu hồi Giấy phép trên một tờ báo in hàng ngày trên toàn quốc trong 3 số liên tiếp hoặc báo điện tử Việt Nam trong thời hạn 7 ngày làm việc và phải niêm yết tại trụ sở Văn phòng đại diện.

Quyết định số 1681/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày ký, ngày 12/8.

Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited (Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc) được thành lập vào năm 1951, trụ sở tại Bắc Kinh, là ngân hàng lớn thứ 3 tại Trung Quốc, đứng thứ ba (năm 2015) và thứ năm (năm 2017) trên bảng xếp hạng hàng năm Forbes Global 2000.

Sơn Nguyên

Xem thêm:

Leave a Reply