Trong 4 tháng đầu năm tài khóa 2017 (tính từ tháng 10/2016 đến hết tháng 1/2017), thâm hụt ngân sách Mỹ ở mức 159 tỷ USD, giảm nhẹ 0,6% so cùng kỳ năm 2016. Kết quả này phù hợp với dự báo trước đó của US Federal Budget (Ngân sách liên bang Mỹ) giai đoạn 2017-2020.

My tham hut ngan sach giam
Thặng dư và thâm hụt ngân sách Mỹ/GDP 1930-2020 (Nguồn: federal-budget.insidegov)

Năm 2016, thâm hụt ngân sách bằng -3,3% GDP; US Federal Budget dự báo thâm hụt ngân sách Mỹ so với GDP sẽ giảm dần, ở mức -2,6% năm 2017 và -2,4% năm 2020.

Nhiều chính sách của tân Tổng thống Donald Trump được cho là sẽ tăng chi tiêu của chính phủ, như: Ông Donald Trump đã ký sắc lệnh đóng băng toàn bộ chương trình Obamacare. Theo đánh giá, việc thay thế hoàn toàn chính sách Obamacare sẽ làm tăng thêm 150 – 300 tỷ USD thâm hụt ngân sách.

Bên cạnh đó, kế hoạch đẩy mạnh đầu tư công cho cơ sở hạ tầng sẽ làm tăng chi ngân sách 200 – 1.000 tỷ USD; chương trình cải cách hệ thống thuế sẽ làm giảm thu 3.000-7.000 tỷ USD trong 10 năm tới.

Tuy nhiên, nguồn thu từ đầu tư và tiêu dùng lại được dự báo sẽ gia tăng nhờ cải thiện niềm tin vào môi trường kinh doanh sẽ giúp Mỹ giảm đáng kể tình trạng thâm hụt ngân sách, vốn tồn tại khá lâu kể từ năm 2009 (ngân sách/GDP của Mỹ năm 2009 lên tới -9,8% và ở mức -3,3% năm 2016).

Doãn Phương

Xem thêm: