Chiều 1/9, Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện thanh tra giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo; và phòng, chống tham nhũng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

ngan hang nha nuoc
Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: shutterstock)

Theo Thanh tra Chính phủ, việc giám sát từ xa của NHNN chưa tổng hợp và phân tích sâu sắc các báo cáo của các tổ chức tín dụng để đánh giá chính xác các nội dung: diễn biến về cơ cấu tài sản Nợ và tài sản Có; chất lượng tài sản Có; Vốn tự có; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh; việc thực hiện các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật.

Chất lượng công tác giám sát từ xa chưa cao trong việc phát hiện các tiềm ẩn rủi ro, chưa đánh giá nguy cơ tiềm ẩn đối với các tổ chức tín dụng; chưa phát huy được hiệu quả của vai trò cảnh báo hệ thống; việc tổng hợp, xử lý thông tin và phối hợp của cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng với Trung tâm thông tin tín dụng CIC chưa phát huy được hiệu quả trong hoạt động giám sát của các tổ chức tín dụng.

Chất lượng các báo cáo giám sát cũng như các văn bản cá biệt chưa đề xuất xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm hành chính của một số đối tượng giám sát ngân hàng theo quy định của pháp luật để điều chỉnh việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo của các tổ chức tín dụng.

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra việc lựa chọn đối tượng thanh tra tại Kế hoạch thanh tra chi tiết của Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng chưa phù hợp với định hướng. Hệ thống tín dụng có nhiều tiềm ẩn rủi ro nhưng NHNN chưa có giải pháp tiến hành thanh tra đồng bộ và kịp thời; không rà soát và phối hợp với kết quả giám sát từ xa để xây dựng kế hoạch khiến cho các năm luôn phải điều chỉnh kế hoạch một cách bị động. Cùng với đó, Thống đốc NHNN còn phê duyệt kế hoạch thanh tra chậm so với quy định.

Cũng theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong thời gian từ ngày 1/1/2010 đến ngày 30/6/2015, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, NHNN chi nhánh Hà Nội, NHNN chi nhánh Hồ Chí Minh đã thực hiện cuộc thanh tra vượt so với quyết định và không thực hiện hết nội dung được phê duyệt trong kế hoạch trong một số cuộc thanh tra.

Một số kết luận thanh tra về việc kiến nghị, xử lý đối với các vi phạm chưa nghiêm theo quy định của pháp luật: không xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng có vi phạm; chưa kịp thời có biện pháp xử lý, điều chỉnh hữu hiệu đối với một số tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả.

Chất lượng một số cuộc thanh tra chưa cao: các tổ chức tín dụng có nhiều vi phạm, nhưng trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa kịp thời phát hiện để xử lý.

Theo Thanh tra Chính phủ, NHNN còn hạn chế đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra dẫn đến tình trạng việc khắc phục, chỉnh sửa, thực hiện kiến nghị sau thanh tra của một số tổ chức tín dụng kéo dài, chưa đúng tiến độ về thời gian yêu cầu.

NHNN chưa áp dụng biện pháp theo thẩm quyền để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với hành vi vi phạm của đối tượng thanh tra không thực hiện kết luận chỉnh sửa sau thanh tra theo quy định.

Thanh tra Chính phủ cũng kết luận các văn bản của NHNN hướng dẫn về việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập không tuân thủ theo các quy định. Việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của NHNN hàng năm chưa đúng về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, chậm; năm 2014, Ban lãnh đạo NHNN thực hiện kê khai tài sản chậm trên 45 ngày so với quy định.

Theo Thanh tra Chính phủ, Thống đốc NHNN không giao nhiệm vụ cho Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu về việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập mà giao cho Thủ trưởng các đơn vị tự lập, danh sách các đơn vị lập không được Thống đốc phê duyệt là chưa đúng quy định.

Theo kết luận thanh tra, ngoài các vi phạm trên, NHNN và các cơ quan trực thuộc NHNN còn có những vi phạm khi thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện luân chuyển công tác; thẩm quyền kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Nhật Minh

Xem thêm: