Chủ nhân của kênh The Backyard Scientist vừa tiến hành một thí nghiệm thú vị kết hợp cả lửa và băng: súng phun lửa tự chế đối đầu với bình xịt nitơ lỏng.

Khó khăn đầu tiên là anh chàng này phải đổ nitơ lỏng vào bình giữ nhiệt có lắp vòi xịt. Áp lực khi ni-tơ lỏng hoá thành dạng khí sẽ đẩy nó ra khỏi bình, và trong video, chúng ta có thể thí nghiệm chiếc “súng đóng băng” này lên mèo, người và cả… hoa nữa. Nhưng khi đối mặt với đối thủ nặng ký là chiếc súng phun lửa, thì nitơ đông lạnh có chiến thắng hay không?

Bạn có thể coi đó là một chiến thắng sít sao, vì anh ta phải đưa “súng băng” tiến đến gần ngọn lửa, nhưng dù sao, trong một hoàn cảnh khác, ai mà dám đứng ở vị trí đó khi súng phun lửa đang hoạt động?