Dầu mazut tăng gần 800 đồng/lít, các mặt hàng xăng dầu khác giảm dưới 100 đồng/lít trong kỳ điều hành đầu tiên năm 2020.

cay xang, xăng dầu
Trong kỳ điều hành đầu tiên năm 2020, xăng E5RON92 và dầu diesel được tăng chi sử dụng Quỹ bình ổn, cao hơn mức trích lập.  (Ảnh: Minh Minh)

Theo liên Bộ Công Thương – Tài chính, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 15/1 có nhiều biến động. Mức tăng, giảm đan xen nhưng xu hướng chung là tăng, nhất là đối với các loại dầu.

Đối với giá bán lẻ xăng dầu trong nước, tại kỳ điều hành giáp Tết Nguyên đán, liên Bộ Công thương – Tài chính đã giữ mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel và dầu hỏa, giảm mức trích lập quỹ đối với dầu mazut.

Cụ thể, trích lập quỹ bình ổn giá đối với xăng E5RON92, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 trích lập ở mức 400 đồng/lít, dầu mazut trích lập ở mức 0 đồng/lít.

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 và dầu diesel ở mức 200 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 150 đồng/lít (kỳ trước chi Quỹ BOG đối với xăng E5RON92, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 150 đồng/lít).

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

  • Xăng E5RON92: giảm 36 đồng/lít
  • Xăng RON95-III: giảm 77 đồng/lít
  • Dầu diesel 0.05S: giảm 43 đồng/lít
  • Dầu hỏa: giảm 50 đồng/lít
  • Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 789 đồng/kg

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức:

  • Xăng E5RON92: không cao hơn 19.845 đồng/lít
  • Xăng RON95-III: không cao hơn 20.913 đồng/lít
  • Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.548 đồng/lít
  • Dầu hỏa: không cao hơn 15.535 đồng/lít
  • Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.709 đồng/kg

Thời gian trích lập và chi quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h30 ngày 15/1.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: