Thu cân đối ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 745,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018.

tien VND
(Ảnh: Jerome Ming/Bloomberg qua Getty Images)

Bộ Tài chính vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2019.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết thu cân đối ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 745,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó:

Thu nội địa: 6 tháng ước đạt 600 nghìn tỷ đồng, bằng 51,1% dự toán, tăng 13,6% so cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 đạt 48% dự toán, tăng 16,5%). Trong đó, thu ở 3 khu vực: quốc doanh, ngoài quốc doanh và FDI số thu đạt 301.212 tỷ đồng, bằng 47,6% dự toán và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô: 6 tháng ước đạt 30,35 nghìn tỷ đồng, bằng 68% dự toán, bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2018. Giá dầu thô thanh toán bình quân đạt 68,4 USD/thùng, cao hơn 3,4 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng ước đạt 6 triệu tấn, bằng 57,5% kế hoạch, tương đương sản lượng cùng kỳ.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: ước đạt 113,2 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2018, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 175,1 nghìn tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Về chi ngân sách, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, chi 6 tháng đạt 666,1 nghìn tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán, tăng 2,6% so cùng kỳ năm 2018.

Cân đối ngân sách 6 tháng đầu năm được đảm bảo, Bộ Tài chính đã phát hành 112,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán, trong đó đã trả nợ gốc tiền vay là 104 nghìn tỷ đồng, và nhận nợ với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội (7 nghìn tỷ đồng), với kỳ hạn bình quân 13,46 năm, lãi suất bình quân 4,86%/năm.

Lê Hoàn

Xem thêm: