Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2017 (Infographic)

Bức tranh kinh tế Việt Nam sau 10 tháng năm 2017 ngoài điểm sáng về tăng trưởng GDP 7,46 của quý III, và đã xuất siêu trở lại (chủ yếu đến từ khu vực FDI) thì vẫn còn đó nhiều vấn đề tồn tại như:

  • bội chi ngân sách (94,7 nghìn tỷ đồng);
  • giải ngân vốn chậm gây lãng phí;
  • khu vực kinh tế trong nước tiếp tục nhập siêu và CPI trong tháng 10 chịu áp lực từ giá thuốc và dịch vụ y tế (tăng 2,14%).

Những vấn đề này cũng đã được bàn luận trong kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV vừa mới kết thúc.

(Số liệu trong bài: Tổng cục thống kê)
Chân Hồ – Linh Mẫn

Xem thêm:

Bình Luận