Theo số liệu mới được công bố, trong bảy tháng đầu năm, Việt Nam đã đàm phán, ký kết 26 Hiệp định vay tổng trị giá quy đổi khoảng 4.431 triệu USD. Đồng thời, tổng giá trị chi trả nợ, trả nợ nước ngoài đến nay tương đương 954,3 triệu USD.

Theo Bộ Tài chính, tính riêng trong tháng 7-2016, cơ quan này đã chủ trì ký kết 4 Hiệp định vay nước ngoài với Ngân hàng Thế giới với tổng trị giá là 669 triệu USD.

Như vậy, sau 7 tháng đầu năm 2016, 26 Hiệp định vay đã được đàm phán, ký kết với tổng trị giá quy đổi khoảng 4.431 triệu USD, trong đó chủ yếu vay từ các nhà tài trợ lớn, như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á và Nhật Bản.

Về công tác giải ngân, trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài của tháng 7-2016 đạt khoảng 3.274 tỷ đồng (tương đương 150 triệu USD).

Lũy kế đến 25-7 đã giải ngân khoảng 44.054 tỷ đồng (tương đương 2.014 triệu USD), đạt 42,8% so với kế hoạch cả năm (4.700 triệu USD).

Cũng sau 7 tháng, nghĩa vụ trả nợ nước ngoài từ ngân sách là 4.042 tỷ đồng (tương đương 184,7 triệu USD). Tổng giá trị chi trả nợ, trả nợ nước ngoài đến nay là 20.882 tỷ đồng (tương đương 954,3 triệu USD).

Nguyên Hương

Leave a Reply