Trong tháng đầu tiên của nhiệm kỳ 2016-2021, sau khi được Quốc hội phê chuẩn vị trí các thành viên chủ chốt, Chính phủ Việt Nam sẽ tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự các Bộ, ban ngành và xây dựng kế hoạch hành động cho cả năm.

Ngày 5/8/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 71/NQ-CP về kết luận tại  Phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2016. Theo đó, trong tháng đầu tiên của nhiệm kỳ 2016-2021, sau khi được Quốc hội phê chuẩn vị trí các thành viên chủ chốt, Chính phủ Việt Nam sẽ tập trung vào việc kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự; xây dựng các quy chế làm việc của Chính phủ, chức năng nhiệm vụ các Bộ, ban ngành cũng như xây dựng Kế hoạch hành động cho cả nhiệm kỳ. Tại một số Bộ ban ngành cũng đã bắt đầu rục rịch kiện toàn bộ máy, thay đổi các vị trí nhân sự của nhiệm kỳ mới.

Đối với việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, quan điểm của Chính phủ là phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra ban đầu (GDP tăng trưởng 6.7%). Ngân hàng nhà nước có nhiệm vụ thực hiện các giải pháp tài chính để kiểm soát lạm phát, giảm mặt bằng lãi suất. Các Bộ ban ngành cơ cấu lại nguồn thu chi ngân sách, siết chặt kỷ cương tài chính, tiết kiệm chi. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính trong ngành thuế, hải quan, các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Nửa đầu năm 2016, mức tăng trưởng của Việt Nam chỉ đạt 5.52%, thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu đề ra là 6.7%. Nếu giữ nguyên mức tăng trưởng mục tiêu là 6.7% thì nửa cuối năm 2016, mức tăng trưởng GDP phải từ 7.6%. Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn khi nền kinh tế đang ẩn chứa nhiều vấn đề về cấu trúc và ngành nông lâm thủy sản trong nửa năm đầu tiên có mức tăng trưởng âm (-0.18%).

Nguyên HươngĐồng thời, trong tháng 8, Chính phủ sẽ tập trung triển khai một số tiêu điểm chính như Việc minh bạch thông tin về các dự án khai khoáng; Thực hiện các biện pháp giảm chi phí vận tải nội địa cho doanh nghiệp và người dân; Kiểm tra các dự án và mức phí của các dự án BOT; Tăng cường kiểm soát môi trường biển, kiểm soát ô nhiễm; Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh,…

Nguyên Hương

Xem thêm:

Leave a Reply