Ngoài ra, 24 ngành, nghề khác cũng được loại khỏi danh mục các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. 

(Ảnh minh họa/vnexpress.net/2016)
(Ảnh minh họa/vnexpress.net/2016)

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư vừa công bố Danh mục mới gồm 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thay vì 268 ngành, nghề như hiện nay.

Từ ngày 1/1/2017, nhiều ngành, nghề đầu tư kinh doanh đã được bãi bỏ khỏi loại hình có điều kiện, như:

+ Kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm

+ Kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

+ Kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng, cây xanh

+ Dịch vụ tổ chức dạy thêm, học thêm

+ Kinh doanh dịch vụ tổ chức lễ hội

+ Kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh v.v…

Ngoài ra, từ 1/7/2017, danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang để ghi âm, ghi hình, định vị và ngành, nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô.

Ngoài ra, kinh doanh pháo nổ được bổ sung vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Theo Điều 7 Luật Doanh nghiệp, điều kiện kinh doanh thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác.

Nguyễn Quân

Xem thêm: