Từ ngày 1/1/2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng lên 4,42 triệu đồng/tháng tại vùng I, 3,07 triệu đồng/tháng tại vùng IV so với mức áp dụng năm 2019.

tăng lương tối thiểu vùng
Một nữ công nhân làm việc trong xưởng may tại khu công nghiệp ở TP.HCM. (Ảnh: Hien Phung Thu/Shutterstock)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Theo điều chỉnh mới, lương tối thiểu tại vùng I đến vùng IV sẽ tăng thêm lần lượt 240.000 đồng/tháng, 210.000 đồng/tháng, 180.000 đồng/tháng, 150.000 đồng/tháng.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng I sẽ tăng từ 4,18 triệu đồng/tháng lên 4,42 triệu đồng/tháng; vùng II tăng từ 3,71 triệu đồng/tháng lên 3,92 triệu đồng/tháng; vùng III tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,43 triệu đồng/tháng; vùng IV tăng từ 2,92 triệu đồng/tháng lên 3,07 triệu đồng/tháng.

Theo Nghị định, mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương.

Mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức công việc đã thỏa thuận phải không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất và cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì chi nhánh ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng với địa bàn đó.

Các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Đối với các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định, hai bên sẽ thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Ngoài ra, so với năm 2019, một số địa bàn chuyển từ vùng III, IV lên vùng II, vùng I giữ nguyên. Theo đó, vùng II tăng 11 địa bàn, vùng III giảm 3 địa bàn, vùng IV giảm 8 địa bàn.

Một số địa bàn thay đổi mức áp dụng lương tối thiểu vùng như sau:

Huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước); TP Bến Tre, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre): Chuyển từ vùng III lên vùng II

Huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa), huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), huyện Ba Tri, huyện Bình Đại, huyện Mỏ Cày (tỉnh Bến Tre): Chuyển từ vùng IV lên vùng II.

Danh mục các địa phương thuộc các vùng từ I đến IV được nêu trong phụ lục Nghị định.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: