Theo Nghị định 38, từ ngày 1/7, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng so với trước đây.

tang luong co so
Từ ngày 1/7, lương cơ sở tăng 100.000 đồng/tháng. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 38 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nhằm thay thế nghị định 72 năm 2018 đã hết hiệu lực.

Theo đó, từ ngày 1/7, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng so với trước đây.

Với mức lương cơ sở mới, công chức trình độ đại học mới đi làm (hưởng lương bậc 1 với hệ số 2,34) sẽ được tăng từ mức hiện tại là 3.252.600 đồng lên 3.486.600 đồng (tăng 234.000 đồng).

Công chức trình độ thạc sĩ (hưởng lương bậc 1 với hệ số 2,67) sẽ được tăng lương từ 3.711.300 đồng lên 3.978.300 đồng (tăng 267.000 đồng).

Mức lương cơ sở này dùng để làm căn cứ cho việc tính lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật, cũng là để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Kinh phí thực hiện tăng lương được sử dụng từ nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2019 đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ…

Cùng với đó, kinh phí từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ sử dụng từ nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên; sử dụng nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương, hoặc 50% phần ngân sách nhà nước giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập; sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).

Ngân sách Trung ương bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu do điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2019 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi đã thực hiện các quy định.

Hiện lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ khoảng 2,92 triệu (đối với khu vực IV) đến 4,18 triệu đồng (tại khu vực I).

Trước đó, từ ngày 1/7/2018, lương cơ sở tăng từ 1,3 triệu lên 1,39 triệu đồng mỗi tháng (tăng 90.000 đồng).

Lê Hoài

Xem thêm: