Thay vào đó, Hà Nội sẽ vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho TP vay lại, từ trái phiếu địa phương và các nguồn khác. Đây là một trong những nội dung quan trọng mới được bổ sung tại nghị định do Chính phủ vừa ký ban hành.

(Ảnh minh họa/Flickr)
Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, đoạn qua hồ Hoàng Cầu (Hà Nội). Dự án hiện đã đội vốn thêm 300 triệu USD so với tổng mức đầu tư 550 triệu USD phê duyệt ban đầu, chậm tiến độ 2 năm. (Ảnh minh họa/Flickr)

Trong Nghị định số 63 ban hành ngày 19/5/2017, Chính phủ bổ sung một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù cho Hà Nội.

So với nghị định hiện hành, nghị định sắp có hiệu lực này bổ sung các quy định về bội chi ngân sách, mức dư nợ vay, các nguồn vốn vay bù bội chi, Chính phủ hỗ trợ vốn cho các công trình, dự án do TP quản lý nhưng vượt quá khả năng cân đối của ngân sách TP…

Cụ thể, Chính phủ quy định dự toán chi ngân sách của Hà Nội được xác định trên cơ sở định mức phân bổ cao hơn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. Tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và thành phố do Quốc hội quyết định, ổn định trong thời gian 5 năm.

Ngân sách thành phố được bội chi. Hạn mức bội chi do Quốc hội quyết định hàng năm. Số bội chi cụ thể hàng năm do HĐND TP quyết định, nhưng không vượt quá hạn mức do Quốc hội quyết định.

Số bội chi được bù đắp bằng các nguồn vay trong nước từ phát hành trái phiếu địa phương, được vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho TP vay lại và các khoản vay trong nước khác. Thành phố không được vay trực tiếp nước ngoài đề bù đắp bội chi ngân sách.

Theo quy định, mức dư nợ vay (gồm vay trong nước từ phát hành trái phiếu chình quyền địa phương, vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại, và các khoản vay trong nước khác) của ngân sách thành phố không vượt quá 70% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp. Trường hợp cần tăng thêm số bội chi thì TP phải báo cáo Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.

Về việc đầu tư, đối với một số công trình, dự án quan trọng có quy mô đầu tư lớn thuộc các lĩnh vực môi trường, giao thông, thủy lợi do Hà Nội quản lý vượt quá khả năng ngân sách địa phương, thành phố có thể lập dự toán kèm theo đề nghị gửi Bộ Kế hoạch đầu tư, Tài chính để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Về việc sử dụng quỹ đất của TP, UBND TP vẫn tiếp tục được tạm ứng ngân sách TP hoặc từ nguồn huy động cho các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Đấu giá xong thì sẽ thu hồi hoàn trả ngân sách hoặc nguồn vốn huy động sau.

Chính phủ ưu tiên bố trí vốn ODA và vốn vay ưu đãi khác cho Hà Nội để đầu tư các chương trình, dự án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, môi trường và phúc lợi xã hội. Đối với chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của TP, Chính phủ cho TP vay lại hoặc cấp phát một phần, TP bố trí vốn đối ứng từ ngân sách TP để thực hiện và hoàn trả gốc, lãi phần vay lại.

UBND TP được phép phê duyệt danh mục dự án, quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ (ODA, phi Chính phủ nước ngoài) không hoàn lại đối với các chương trình, dự án không phụ thuộc vào quy mô viện trợ, trừ các khoản viện trợ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến thể chế tôn giáo, chính sách pháp luật, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh do Thủ tướng quyết định.

Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 5/7/2017 và áp dụng từ ngân sách năm 2017.

Vĩnh Long

Xem thêm: