Tuyến đường sắt qua Hồ Gươm chậm 12 năm, đội vốn 16.000 tỷ đồng

Tuyến đường sắt trên cao qua Hồ Gươm sẽ lùi thời gian hoàn thành từ năm 2015 sang năm 2027, tăng 16.100 tỷ đồng vốn đầu tư, tương đương 82,5%.