Năm 2019, Công ty Quản lý tài sản (VAMC) dự kiến thu hồi 50.000 tỷ đồng nợ xấu, mua 4.500 tỷ đồng nợ xấu theo giá trị thị trường và phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt (TPĐB).

no xau agribank
Agribank từng là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cũng như lượng nợ xấu bán lại cho VAMC lớn nhất hệ thống. Trong ảnh: Một chi nhánh của ngân hàng Agribank tại TP.HCM, tháng 11/2018. (Ảnh: Shutterstock)

Thông tin do VAMC công bố trong bản kế hoạch kinh doanh năm 2019. Để đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện mua nợ theo giá thị trường, VAMC đã đề nghị tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Ngoài ra, VAMC cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng trong việc mua nợ bằng TPĐB; tập trung vào việc mua nợ theo giá trị thị trường và xử lý các khoản nợ xấu đã mua.

Theo VAMC, trong năm 2018, bằng việc phát hành TPĐB, công ty này đã thực hiện mua 761 khoản nợ của 13 tổ chức tín dụng với tổng dư nợ gốc nội bảng là 30.917 tỷ đồng, giá mua nợ là 29.812 tỷ đồng, đạt 93,2% khối lượng TPĐB theo phương án đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Lũy kế từ khi thành lập năm 2013 đến hết năm 2018, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng TPĐB với tổng dư nợ gốc nội bảng là 338.849 tỷ đồng, giá mua nợ là 307.567 tỷ đồng. VAMC đã mua 40 khoản nợ với giá thị trường, tổng giá mua là gần 2.819 tỷ đồng, hoàn thành 80,5% kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Tổng số tiền thu hồi nợ xấu trong năm 2018 là 31.512 tỷ đồng, luỹ kế từ năm 2013 đến cuối năm 2018 là 119.000 tỷ đồng; thu về 10.925 tỷ đồng từ hoạt động bán nợ, 5.200 tỷ đồng từ bán tài sản đảm bảo và cơ cấu lại các khoản nợ có giá trị 1.156 tỷ đồng.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: