VASEP: 60-70% DN thủy sản rất khó hoặc cần thời gian dài để phục hồi sau giãn cách

100% DN khảo sát cho rằng “3 tại chỗ” chỉ là phương án cầm cự. Hiện nguyên liệu “khan”, giá dự báo tăng trong khi DN mất dần đơn hàng.