Từ đầu năm đến tháng 8/2018, Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài hơn 300 triệu USD, nâng tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài từ trước đến nay lên khoảng 22 tỷ USD.

(Ảnh: qua cbi.iq)

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng năm 2018, cả nước có tổng cộng 93 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp mới với tổng vốn từ phía Việt Nam là 271,5 triệu USD; 22 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 42 triệu USD.

Tính chung, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong 8 tháng qua đạt 313,5 triệu USD. Trong đó, lĩnh vực tài chính ngân hàng chiếm nhiều nhất (gần 34%) với 105,8 triệu USD.

Kế đến là lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản với 63,8 triệu USD, chiếm 20,4% tổng vốn đầu tư; và có gần 46 triệu USD đầu tư ra nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm 14,6%.

Vốn Việt Nam được đầu tư tới 29 quốc gia, trong đó điểm đến hàng đầu là nước Lào với 95,2 triệu USD, chiếm hơn 30% tổng vốn; thứ hai là nước Úc với 37,8 triệu USD, chiếm 12%; và Slovakia đứng thứ ba với 35,9 triệu USD, chiếm 11,5% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam tăng mạnh từ năm 2006, luỹ kế đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài tổng cộng khoảng 22 tỷ USD.

Minh Sơn

Xem thêm: