Năm 2022, Việt Nam chưa thực hiện việc “cải cách chính sách tiền lương”, đồng thời chưa nâng lương cho người thu nhập thấp, mới đi làm trong năm.

Quốc hội Việt Nam: Năm 2022 ‘chưa cải cách tiền lương; tổng mức vay của NSNN là 572.686 tỷ đồng’ (Ảnh minh họa: MuhsinRina/shutterstock)

Sáng 13/11, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Theo Nghị quyết, năm 2022:

  • Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.411.700 tỷ đồng;
  • Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.784.600 tỷ đồng;
  • Mức bội chi ngân sách nhà nước là 372.900 tỷ đồng (tương đương 4% GDP). Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 347.900 tỷ đồng (tương đương 3,7% GDP) và bội chi ngân sách địa phương là 25.000 tỷ đồng;
  • Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 572.686 tỷ đồng.

Quốc hội cũng “lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương”, ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

Trước ý kiến đề nghị cân nhắc nâng lương cho người mới đi làm, nâng mức hỗ trợ cho người hoạt động chuyên trách ở xã, tổ, thôn, bản, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, ông Nguyễn Phú Cường, cho biết “trước mắt trong năm 2022 sẽ chưa thực hiện”.

“Thời gian qua, dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ tới tình hình kinh tế – xã hội, đặc biệt là người có thu nhập thấp, mới đi làm, người hoạt động chuyên trách xã, phường. Tuy nhiên, hiện nay thu ngân sách khó khăn, chi ngân sách tăng cao, đặc biệt chi cho phòng dịch và phục hồi kinh tế đang là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết”, ông Cường nói lý do.

Tính toán huy động 180.000 tỷ trong dân để “phục hồi kinh tế”

Trước đó, tại phiên chất vấn của Quốc hội hôm 12/11, tham gia giải trình về các công cụ tài khóa để thực hiện cho chương trình hỗ trợ nền kinh tế, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng sẽ “áp dụng linh hoạt các chính sách về thuế, thu chi ngân sách đảm bảo cho nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững”.

Ông cho biết đến nay, nợ công hiện là 56,8%. Dư nợ Chính phủ là 51,8%, như vậy năm 2021 nợ công khoảng 3 triệu 750 tỷ đồng.

Ông cho biết đã tính đến việc huy động nguồn lực cho chương trình phục hồi kinh tế. “Trong đó có việc phát hành trái phiếu Chính phủ để huy động tiền trong dân với số tiền khoảng 180.000 tỷ trong 2 năm”, ông Phớc nói.

Đối với chính sách thuế, Bộ trưởng Tài chính đề nghị tiếp tục áp dụng giãn, hoãn thuế, phí, giảm thuế đối với giá xăng dầu lĩnh vực hàng không. Ngoài ra, thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế các hộ sản xuất kinh doanh; giãn khoản thuế cho hộ, doanh nghiệp chậm nộp khi làm ăn thua lỗ.

Bên cạnh đó, ông Phớc cho biết Bộ sẽ tập trung thu trên nền tảng số, sàn thương mại điện tử, phát hành hóa đơn điện tử để tránh hoàn thuế, trốn thuế.

Quý Bình

Xem thêm:

Thống đốc NHNN: ‘Năm 2022, rủi ro lạm phát là rất lớn’