Tốc độ nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc trong 10 tháng qua tiếp tục tăng mạnh, vượt qua cả Hàn Quốc để trở thành thị trường mà Việt Nam nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất.

Nhập siêu từ Trung Quốc tăng mạnh trong 10 tháng qua. (Ảnh: Công ty CP Cảng Cát Lái)

Theo Tổng cục Thống kê, kể từ đầu năm đến tháng 10/2018, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 52,9 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào Trung Quốc đạt 32,1 tỷ USD, tăng 21,3% so với 10 tháng năm ngoái.

Tính chung, Việt Nam đã nhập siêu gần 21 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc sau 10 tháng.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc tăng mạnh trong 10 tháng qua có thể kể đến là xăng dầu tăng tới 95%; vải tăng 17%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng tăng 10%; điện thoại và linh kiện tăng 4%.

Trong khi đó, các mặt hàng xuất khẩu vào Trung Quốc tăng mạnh gồm: điện thoại và linh kiện tăng 117%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 29%; rau quả tăng 14%…

Ngoài Trung Quốc, Việt Nam nhập siêu từ Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu với 24 tỷ USD, nhập siêu từ ASEAN tăng lên 5,4 tỷ USD và Nhật Bản là 0,2 tỷ USD.

Chỉ có khu vực Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ là những thị trường mà Việt Nam đạt được thặng dư thương mại lớn, lần lượt là 23,7 tỷ USD và 28,4 tỷ USD.

Về tổng thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong 10 tháng qua ước tính đạt hơn 200 tỷ USD, nhập khẩu đạt 194 tỷ USD. Cán cân thương mại ước tính xuất siêu 6,4 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 27,1 tỷ USD.

Tường Văn

Xem thêm: