Đối với lao động Việt Nam đang làm việc tại Trung Đông, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu lập danh sách, số điện thoại, email, đầu mối liên hệ, gửi Ban Quản lý lao động tại địa bàn và Cục Quản lý lao động ngoài nước để theo dõi, quản lý, hỗ trợ khi cần thiết.

xuất khẩu lao động
Công nhân xây dựng lao động tại Dubai (thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)). (Ảnh: vinaconexmec.vn)

Lo ngại tình hình căng thẳng, có thể dẫn đến xung đột vũ trang ở khu vực Trung Đông, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp tạm thời dừng đưa người lao động đến làm việc tại Trung Đông, chờ đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, yêu cầu các doanh nghiệp rà soát tình hình lao động, việc làm và sinh hoạt của lao động Việt Nam tại các nước trong khu vực (bao gồm UAE, Qatar, Arab Saudi, Oman, Kuwait, Barahn, Israel), lập danh sách số lao động đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, công trình,… số điện thoại, email, đầu mối liên hệ của các nhóm lao động và cán bộ đại diện doanh nghiệp tại thị trường. Yêu cầu doanh nghiệp gửi bản danh sách tới Ban Quản lý lao động tại địa bàn và Cục Quản lý lao động ngoài nước để theo dõi, quản lý va hỗ trợ khi cần thiết.

Yêu cầu doanh nghiệp phối hợp với Công ty sử dụng lao động và các bên liên quan xây dựng phương án bảo vệ an toàn, an ninh cho người lao động và sơ tán khi có diễn biến xấu xảy ra.

Mỗi doanh nghiệp được yêu cầu thiết lập đường dây nóng (số điện thoại, email của 1 lãnh đạo và 1 cán bộ thị trường) để theo dõi diễn biến tình hình, có biện pháp ứng phó khi xảy ra phát sinh.

Được biết, hiện Cục Quản lý lao động ngoài nước đang phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình khu vực và lên phương án di chuyển, sơ tán người lao động Việt Nam đến các khu vực an toàn và đưa về nước trong trường hợp khẩn cấp.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: