Trong 6 tháng đầu năm, với kim ngạch 35,7 tỷ USD, Việt Nam tiếp tục nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc, tăng 6,1 tỷ USD so với kim ngạch 5 tháng trước, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2018. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 27,5 tỷ USD, tăng 4,9 tỷ USD so với 5 tháng trước, tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, Việt Nam xuất siêu 1,59 tỷ USD. Khối FDI xuất siêu 15,04 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng đầu năm 2019 ước tính xuất siêu 1,59 tỷ USD. Ảnh: Xe tải chở hàng từ container vào kho hàng hóa tại một cảng công nghiệp tại TP.HCM. (Ảnh: Shutterstock) 

Kim ngạch xuất nhập khẩu của khối FDI chiếm 63% kim ngạch cả nước

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 6/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 40,92 tỷ USD, giảm 9,3% so với tháng trước.

Tháng 6, trị giá x​uất khẩu, nhập khẩu đều giảm so với tháng trước, trong đó xuất khẩu đạt 21,43 tỷ USD, giảm hơn 2% so với tháng trước (tương ứng giảm 477 triệu USD); nhập khẩu đạt 19,49 tỷ USD, giảm 15,9% (tương ứng giảm 3,7 tỷ USD).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 243,48 tỷ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 18,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 122,53 tỷ USD, tăng 7,2%; nhập khẩu đạt 120,94 tỷ USD, tăng 8,9%. Theo đó, sau 6 tháng, Việt Nam xuất siêu, thặng dư thương mại hàng hóa đạt 1,59 tỷ USD.

Kim ngạch, tốc độ tăng xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại trong 6 tháng đầu năm, giai đoạn 2011-2019. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Đối với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong 6 tháng, trị giá xuất khẩu đạt 84,45 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước; trị giá nhập khẩu đạt 69,41 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2018; xuất siêu 15,04 tỷ USD.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong 6 tháng đầu năm đạt 153,87 tỷ USD, chiếm 63% kim ngạch cả nước, tăng 6%, tương ứng tăng 8,67 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.

Tăng nhanh nhập siêu từ Trung Quốc

Trị giá xuất-nhập khẩu 6 tháng đầu năm của Việt Nam tại các thị trường lớn (đơn vị: tỷ USD). Việt Nam tiếp tục nhập siêu từ Trung Quốc, xuất siêu sang Mỹ. (Số liệu: Tổng cục Hải quan; biểu đồ: Vĩnh Long)

Trong 6 tháng đầu năm, với kim ngạch 35,7 tỷ USD, Việt Nam tiếp tục nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc, tăng 6,1 tỷ USD so với kim ngạch 5 tháng trước, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2018. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 27,5 tỷ USD, tăng 4,9 tỷ USD so với 5 tháng trước, tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất về xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, chiếm 65,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Tổng trị giá xuất nhập khẩu trong 6 tháng đạt 159,69 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó trị giá xuất khẩu là 62,5 tỷ USD, tăng 2,9% và trị giá nhập khẩu là 97,2 tỷ USD, tăng 8,9%.

Tại khu vực này, trừ thị trường Nhật Bản, Việt Nam xuất siêu 0,9 tỷ USD, các thị trường lớn khác như ASEAN, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam đều nhập siêu lần lượt 3,2 tỷ USD, 13,4 tỷ USD, 19 tỷ USD.

Việt Nam xuất siêu sang EU 13,6 tỷ USD, xuất siêu sang Mỹ 20,6 tỷ USD.

Vĩnh Long

Xem thêm: