Tính đến cuối quý 3/2018, lỗ lũy kế của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) tiếp tục tăng thêm hơn 1.000 tỷ so với thời điểm cuối năm 2016, lên mức hơn 3.400 tỷ đồng.

Vinalines
Vinalines “ế” gần 99% lượng cổ phần IPO. (Ảnh: vinalinescontainer.com)

Trong báo cáo tài chính mới nhất vừa được Vinalines công bố, doanh thu của tổng công ty này tiếp tục giảm sút trong khi khoản lỗ tiếp tục gia tăng lên.

Cụ thể, doanh thu thuần của Vinalines sau 3 quý năm 2018 đạt hơn 9.000 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Sự giảm sút trong doanh thu chủ yếu đến từ mảng vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải (giảm 14%) – vốn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng doanh thu lớn của Vinalines, với hơn 62% tổng doanh thu.

Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động khai thác cảng và dịch vụ cảng biển đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng hơn 30 tỷ đồng so với cùng kỳ. Còn lại là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Tính đến cuối quý 3/2018, tổng dư nợ phải trả của Vinalines là hơn 20.000 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn gần 11.500 tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 8.500 tỷ đồng.

Tính chung sau 9 tháng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vinalines bị lỗ hơn 132 tỷ đồng, giảm khá mạnh so với mức lỗ hơn 753 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu năm ngoái, Vinalines nhờ ghi nhận khoản giảm lỗ gần 1.200 tỷ đồng từ nguồn “thu nhập khác”, nên lợi nhuận sau thuế đảo chiều dương hơn 300 tỷ đồng, còn 9 tháng đầu năm nay vẫn lỗ sau thuế hơn 174 tỷ đồng.

Với kết quả trên, Vinalines tiếp tục nâng tổng mức lỗ lũy kế đến cuối quý 3/2018 lên hơn 3.400 tỷ đồng – cách xa mục tiêu lãi sau thuế 688 tỷ đồng mà tổng công ty này đề ra trong năm nay.

Minh Sơn

Xem thêm:

Leave a Reply