Từ 15h ngày 28/4, Xăng E5RON92 giảm 401 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 308 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 882 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 674 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 657 đồng/kg.

Xăng RON95 giảm hơn 300 đồng/lít. (Ảnh: J.N)

Liên Bộ Công Thương – Tài Chính cho biết bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 28/4 có biến động tăng giảm đan xen, nhưng xu hướng chung là giảm với mức 2-6 USD/thùng.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

– Xăng E5RON92: giảm 401 đồng/lít;

– Xăng RON95-III: giảm 308 đồng/lít;

– Dầu diesel 0.05S: giảm 882 đồng/lít;

– Dầu hỏa: giảm 674 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 657 đồng/kg.

Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước tháng 01/2020-4/2020. (Ảnh: moit.gov.vn)

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

– Xăng E5RON92: không cao hơn 10.942 đồng/lít;

– Xăng RON95-III: không cao hơn 11.631 đồng/lít;

– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 9.941 đồng/lít;

– Dầu hỏa: không cao hơn 7.965 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 8.670 đồng/kg.

Đây là lần thứ 8 liên tiếp giá xăng dầu giảm trong thời gian qua.

Lê Hoàn