Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam, tình hình xuất – nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2023 đồng loạt giảm từ 12% – 15% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, xuất – nhập khẩu của Việt Nam đồng loạt suy giảm so với cùng kỳ. (Ảnh minh họa: Mariusz Bugno/Shutterstock)

Cụ thể, riêng trong tháng 4 vừa qua, giá trị xuất khẩu đạt 27,5 tỷ USD, giảm hơn 7% so với tháng trước và giảm tới 17% so với cùng kỳ 2022.

Tính chung của 4 tháng, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 108,5 tỷ USD, giảm 11,8% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2023, nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 96,1 tỷ USD, chiếm 88%

Đối với nhập khẩu, Tổng cục Thống kê cho biết riêng tháng 4, giá trị nhập khẩu về Việt Nam đạt 26 tỷ USD, giảm hơn 8% so với tháng trước, nhưng giảm tới 20,5% so với cùng kỳ 2022.

Tính chung của 4 tháng, tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu đạt 102,2 tỷ USD, giảm 15,4% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2023, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 95,64 tỷ USD, chiếm 93,6%.

Trong các nước, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với giá trị ước đạt 28,4 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với giá trị ước đạt 33,3 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng đầu năm 2023 ước tính xuất siêu 6,3 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 2,35 tỷ USD).

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu gần 14,4tỷ USD.

Tuấn Minh