Chuyên gia virus học: 4 “tác dụng phụ” của hộ chiếu vắc-xin

Ngày 1/7, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức ra mắt hộ chiếu vắc-xin (Giấy chứng nhận miễn dịch).