Israel: Người tiêm đủ vắc-xin có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao gấp 13 lần người từng nhiễm tự nhiên

Nguy cơ “lây nhiễm đột phá” các biến thể Delta ở những người đã tiêm chủng cao gấp 13 lần so với những người bị lây nhiễm tự nhiên.