Nghị sĩ Mỹ tổ chức hội đàm cho người thử nghiệm và nạn nhân vắc-xin

TNS. Ron Johnson đã chủ trì một hội nghị chuyên đề với sự tham dự của các nhà nghiên cứu y tế và những nạn nhân của vắc-xin COVID-19.