Nghiên cứu: Những người đã bị nhiễm COVID-19 không có thêm lợi ích nào từ việc tiêm chủng

Nghiên cứu không tìm thấy một trường hợp nhiễm COVID-19 nào ở những người trước đây đã bị nhiễm bệnh; bất kể người này đã được tiêm chủng hay không.