12/13 quốc gia tiêm vắc-xin COVID nhiều nhất vẫn bị CDC Mỹ liệt vào danh sách rủi ro di trú

12 trong số 13 quốc gia tiêm vắc-xin COVID nhiều nhất thế giới hiện vẫn bị CDC Mỹ liệt vào danh sách rủi ro di trú ở mức “cao” và “rất cao”.