14 nhà nghiên cứu tại Mỹ bị bắt vì làm việc cho ĐCSTQ trong năm 2020

Năm 2020 là năm mà chính phủ Mỹ triển khai quét dọn toàn diện sự thâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các giới tại Mỹ.