Ngày 8/6, Thống đốc Kim Reynolds của bang Iowa nước Mỹ đã ký luật cấm giảng dạy và quảng bá thuyết chủng tộc phê phán (Critical Race Theory – CRT).

Tòa nhà Quốc hội bang Iowa của Mỹ (Nguồn: David Mark / Pixabay).

Theo tờ tin Des Moines Register, trong một tuyên bố, ông Reynolds cho biết: “Thuyết chủng tộc phê phán… không phải là giáo dục. Nó dạy trẻ em và chúng ta đánh giá người khác dựa trên chủng tộc, giới tính hoặc xu hướng tình dục, thay vì phải là nội dung phẩm chất tư cách của con người. Tôi tự hào được làm việc với cơ quan lập pháp để thúc đẩy tư duy học tập cởi mở, chứ không phải là việc giảng dạy phân biệt đối xử.”

Luật mới sẽ có hiệu lực trên toàn tiểu bang từ ngày 1/7. Văn bản luật không nêu cụ thể tên “thuyết chủng tộc phê phán”, nhưng đưa ra các vấn đề cụ thể liên quan đến quảng bá thuyết đó là phạm pháp. Thuyết chủng tộc phê phán phân tích vấn đề chủng tộc và chủ nghĩa chủng tộc đã tạo nên nước Mỹ như thế nào, và đang không ngừng ảnh hưởng đến nước Mỹ ngày nay dưới dạng cái gọi là bất bình đẳng giữa các sắc tộc.

Những người phê bình thuyết này cho rằng nó đơn giản hóa quá mức và chẩn đoán sai nguyên nhân của bất bình đẳng ở Mỹ. Nó cũng thúc đẩy một số ngụy biện gây những ảnh hưởng tiêu cực, chẳng hạn như ở Mỹ tình trạng phân biệt chủng tộc phổ biến và có tính hệ thống. Luật mới cấm các cơ quan chính phủ, trường học và trường đại học công lập giảng dạy cho rằng phân biệt chủng tộc là có tính hệ thống ở Mỹ cũng như ở Iowa.

Đài truyền hình WOI-DT chỉ ra luật đã nêu cụ thể một số vấn đề là bất hợp pháp:

  • Khi cho rằng một chủng tộc hoặc giới tính nhất định ưu việt hơn chủng tộc hoặc giới tính khác;
  • Khi cho rằng về cơ bản phân biệt chủng tộc hoặc giới tính là có hệ thống tại Iowa và nước Mỹ;
  • Khi một cá nhân, chỉ vì chủng tộc hoặc giới tính của cá nhân đó, mà cơ bản bị phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính hoặc áp bức, cho dù cố ý thức hay vô thức.
  • Khi cho rằng một cá nhân nên chịu đối xử bất lợi nào đó chỉ vì vấn đề chủng tộc hoặc giới tính của cá nhân đó;
  • Khi thành viên của một chủng tộc hoặc giới tính đối xử với người khác theo cách không tôn trọng chủng tộc hoặc giới tính người đó;
  • Khi xác định phẩm chất đạo đức của một cá nhân bởi chủng tộc hoặc giới tính của cá nhân đó;
  • Khi cho rằng vì chủng tộc hoặc giới tính của một cá nhân, mà cá nhân đó phải chịu trách nhiệm về các hành động trong quá khứ của các thành viên khác thuộc cùng chủng tộc hoặc giới tính của mình;
  • Khi [khiến cho] người khác cảm thấy khó chịu, tội lỗi, đau đớn hoặc bất kỳ hình thức áp lực tâm lý nào khác vì chủng tộc hoặc giới tính của họ;
  • Khi [cho rằng dựa trên] thành tích hoặc các đặc điểm như đức tính làm việc chăm chỉ là sự phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt giới tính, hoặc khi [cho rằng ai đó] được tạo ra bởi một chủng tộc cụ thể để áp bức một chủng tộc khác;
  • Khi dùng mọi hình thức quy trách nhiệm hoặc định kiến nào đó căn cứ vào chủng tộc hoặc giới tính;

Chính quyền tiểu bang, địa phương và các bậc cha mẹ có liên quan cần hành động để loại bỏ thuyết phân biệt chủng tộc khỏi các trường học và các tổ chức khác của Mỹ. Một số bang như Florida đã thực hiện các bước để cấm quảng bá thuyết phân biệt chủng tộc trong trường học, trong khi phụ huynh ở một số bang khác (như New York) đang đấu tranh với các ủy ban trường học để thúc đẩy soạn thảo và thực hiện các kế hoạch tương tự như vậy.

Iowa là một tiểu bang liên bang nằm trên vùng Đại Bình nguyên (Great Plains) của Trung Tây nước Mỹ. Bang là cơ sở nông nghiệp quan trọng nhất của nước Mỹ nên được ví là “kho lương thực của nước Mỹ”: sản lượng ngô, thịt lợn và trứng của bang đứng đầu nước Mỹ; sản lượng đậu nành, thịt bò và thịt cừu đứng thứ hai nước Mỹ; còn sản lượng lúa mì cũng nằm trong top đầu. Hiện nay bang đã trở thành trung tâm công nghiệp lớn thứ hai tại nước Mỹ. Các chủ trương văn hóa và giáo dục công của Iowa rất phát triển, trong nhiều năm trình độ học vấn người dân Iowa đã đứng đầu các bang của nước Mỹ.

Thành Dung, Vision Times

Xem thêm: