Bầu cử Hoa Kỳ bế tắc, Thần đang thử thách đức tin của chúng ta

Thế giới bị ma quỷ thống trị và đạo đức ngày nay đã hoàn toàn sụp đổ. Bế tắc trong cuộc bầu cử chính là Chúa đang thử thách lòng tin của chúng ta