Chính quyền Biden đã phá vỡ các chuẩn mực chính trị lâu đời bằng cách sa thải những viên chức của các ủy ban/cơ quan độc lập do cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm.

Embed from Getty Images

Chưa từng có tiền lệ một chính quyền mới tiến hành sa thải các thành viên của các cơ quan độc lập trong chính phủ Mỹ do người tiền nhiệm chỉ định. Thế nhưng, chính quyền Biden lại đang cố gắng làm như vậy. Động thái này, đã dẫn tới một viên chức là Roger Severino đang gửi đơn kiện chính quyền Biden vì cho rằng ông đã bị sa thải bất hợp pháp.

Đơn kiện của ông Roger Severino cho hay: “Hội đồng [nơi ông làm việc] không có bất cứ quyền lực hành pháp nào – thực tế, nó không có bất kỳ quyền lực hành pháp nào, mà chỉ là một tổ chức tư vấn thuần túy – do vậy, Tổng thống Biden không có quyền hiến định để sa thải Mr. Severino hoặc bất kỳ thành viên nào khác của Hội đồng này”.

Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 Donald Trump đã bổ nhiệm ông Roger Severino làm việc theo nhiệm kỳ 3 năm trong Hội đồng Liên hiệp Hành chính Mỹ (ACUS), nhưng chính quyền Biden đã quyết định loại bỏ sớm ông Severino khỏi Hội đồng này.

Chính quyền Biden cũng đã sa thải nhiều viên chức giới hạn nhiệm kỳ khác do ông Trump bổ nhiệm, trong đó có Jennifer Dickey, Andrew Kloster, Paul Dans, Gibson Worsham, và Dan Epstein.

Việc loại bỏ các thành viên giới hạn nhiệm kỳ của các cơ quan độc lập là chưa từng có tiền lệ. Tổng thống Trump mặc dù bị các đối thủ cáo buộc là phá vỡ nhiều chuẩn mực chính trị lâu đời, nhưng ông cũng chưa bao giờ nỗ lực loại bỏ các viên chức của các ủy ban/cơ quan độc lập do Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm.

Nhân vật quyền lực của chiến dịch “tranh trừng” này là Gautam Raghavan – phó giám đốc Văn phòng Nhân sự Tổng thống (PPO). PPO chịu trách nhiệm thuê mới và sa thải khoảng gần 4.000 viên chức chính trị trong toàn chính quyền Biden.

Như Ngọc

Xem thêm: