Bốn lần lựa chọn trọng đại của nước Mỹ

Sự vĩ đại của nước Mỹ không phải ngẫu nhiên mà có, đất nước này đã dũng cảm đưa ra những lần lựa chọn đúng đắn, mang tính bước ngoặt trọng đại.