Người dân Anh có sự bất đồng về kế hoạch thực hiện Brexit, nhưng nhìn chung đồng tình rằng kịch bản Brexit ‘cứng’ là kém hấp dẫn.

bao cao economist
Khảo sát về ý kiến của người Anh về các phương án Brexit của NatCen

Một báo cáo mới do Trung tâm nghiên cứu xã hội quốc gia của Anh (NatCen) thực hiện đã chỉ ra rằng kỳ vọng của công chúng đối với Brexit phức tạp hơn việc lựa chọn ra đi hay ở lại liên minh châu Âu trong cuộc trưng cầu hồi tháng 6 năm ngoái. Mặc dù cuộc bỏ phiếu đã chia rẽ đất nước một cách sâu sắc thành nhóm những người ra đi và những người ở lại, cuộc thăm dò cho thấy kịch bản Brexit “mềm” có được sự đồng thuận của hai nhóm nhiều hơn là kịch bản Brexit “cứng”.

Các chuyên gia tại NatCen đã tránh dùng đến các cụm từ mang tính kỹ thuật như “thị trường chung” và “tự do di chuyển”, mà lựa chọn các từ ngữ phổ thông hơn. Công chúng được hỏi về các vấn đề như liệu họ có ủng hộ việc cho phép ngân hàng ở nước ngoài cung cấp dịch vụ tại Anh, hay cho phép các công ty tự do bán hàng hóa và dịch vụ  với các quốc gia EU hay không – những đặc trưng của kế hoạch Brexit “mềm”. Họ cũng được hỏi về các chính sách đối xử với người nhập cư từ EU và những người nhập cư không phải xuất phát từ EU, hay vấn đề hạn chế phúc lợi xã hội đối với các công dân EU đang sống ở Anh, là những chủ đề gần với kịch bản Brexit “cứng”.

Nhóm người ra đi và nhóm người ở lại có sự đồng thuận nhất đối với các câu hỏi về kịch bản Brexit “mềm”. Khoảng 90% người được hỏi muốn có tự do thương mại, đây là vấn đề có tỷ lệ ủng hộ cao nhất và khác biệt ít nhất giữa giữa hai nhóm được khảo sát. Đây là vấn đề phổ biến nhất, quan trọng hơn cả vấn đề kiểm soát biên giới đối với nhóm người chọn rời EU. Thực tế rằng có quá nhiều người ủng hộ bỏ EU nhưng lại muốn giữ lại thương mại tự vốn không thể tồn tại sau Brexit, có vẻ như những người này hoặc là không hiểu rõ lựa chọn của mình khi bỏ phiếu trưng cầu dân ý, hoặc giờ đây đã thay đổi quan điểm.

Với kịch bản Brexit “cứng”, khác biệt giữa các ý kiến là rõ ràng hơn. Mức độ này là khoảng ⅓ về vấn đề quan trọng nhất của kịch bản Brexit cứng là kiểm soát nhập cư. Khoảng 86% số người chọn rời EU ủng hộ các biện pháp mạnh mẽ so với 54% của nhóm người chọn ở lại.

So sánh với báo cáo trước đó của NatCen vào tháng 11, thăm dò mới nhất này cho thấy quan điểm của công chúng đã có một sự ổn định nhất định. Đây là một tham chiếu để biết cử tri Anh muốn gì từ Brexit, nhưng điều không may mắn là nhu cầu của họ lại phi thực tế. Đặc biệt là những người ra đi vừa muốn duy trì lợi ích của thành viên EU, vừa muốn gạt đi những rắc rối đi kèm với nó. Đáp ứng kỳ vọng của họ trong cuộc thương lượng sắp tới sẽ không hề dễ dàng.

Theo Economist

Liên Hương

Xem thêm: