Tổng thống Biden trong tuần trước đã công bố về kế hoạch đầu tư khổng lồ hơn 2 nghìn ỷ USD vào cơ sở hạ tầng trong vòng một thập kỷ. Ông gọi đề xuất của mình là “Kế hoạch Việc làm Mỹ”, và là phần đầu của kế hoạch kinh tế hai phần trị giá khoảng gần 5 nghìn tỷ USD.

Kế hoạch cơ sở hạ tầng hơn 2 nghìn tỷ của ông Biden sẽ chi cho rất nhiều các hạng mục từ các dự án cơ sở hạ tầng truyền thống như đường xá, cầu cống đến các sáng kiến ứng phó với biến đổi khí hậu và các chương trình an sinh xã hội.

Embed from Getty Images

Dưới đây là tổng quan về tất cả các khoản chi tiêu được ông Biden đề xuất trong kế hoạch cơ sở hạ tầng:

621 tỷ USD về cơ sở hàng tầng giao thông

• 115 tỷ USD để hiện đại hóa cầu, đường cao tốc, đường bộ, và hầu hết các tuyến phố chính cần sửa chữa. Trong đó bao gồm cấp tiền để cải thiện chất lượng không khí, hạn chế phát thải khí nhà kính, và giảm tắc đường.
• 20 tỷ USD để cải thiện an toàn đường bộ.
• 85 tỷ USD để hiện đại hóa các hệ thống chuyên trở hiện hành.
• 80 tỷ USD để giải quyết dứt điểm các công việc sửa chữa tồn đồng tại Amtrak – Tổng công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Quốc gia.
• 174 tỷ USD đầu tư vào thị trường xe điện.
• 25 tỷ USD đầu tư vào các cảng hàng không.
• 17 tỷ USD đầu tư vào các tuyến đường thủy nội địa, các cảng biển, các cảng và phà trong nội địa.
• 20 tỷ USD đầu tư vào một chương trình mới, trong đó sẽ tái kết nối các vùng vốn đã đang bị cô lập với các khoản đầu tư trước đây và đảm bảo những dự án mới “gia tăng cơ hội, thúc đẩy bình đẳng chủng tộc và công bằng môi trường, và thúc đẩy tiếp cận phù hợp”.
• 25 tỷ USD cấp cho một quỹ chuyên dụng để hỗ trợ các dự án tham vọng, đem lại những lợi ích hữu hình cho nền kinh tế khu vực hoặc quốc gia nhưng hiện nay đang là quá lớn hoặc quá phức tạp đối với các chương trình cấp vốn hiện có.
• 50 tỷ USD chi cho các khoản đầu tư chuyên biệt nhằm cải thiện độ bền của cơ sở hạ tầng.
• Xây dựng 500.000 trạm sạc xe điện vào năm 2030.
• Điện hóa ít nhất 20% xe buýt đưa đón học sinh thông qua một chương trình mới được gọi là Xe buýt Sạch cho Trẻ em.

111 tỷ USD để thay thế 100% các đường ống dẫn nước sinh hoạt nhằm đảm bảo cung cấp nước uống sạch và an toàn.

100 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng mạng internet băng rộng bao phủ 100% cả nước.

100 tỷ USD để chuyển đổi cơ sở hạ tầng điện quốc gia nhằm thiết lập mạng lưới điện bền vững hơn, từ đó sẽ đặt Hoa Kỳ “trên con đường đạt được việc sản xuất điện 100% không phát thải carbon vào năm 2035”.
• Khoản chi này sẽ bao gồm một khoản đầu tư 10 tỷ USD để “đặt một thế hệ người Mỹ mới, đa dạng vào việc bảo tồn đất và nước công… và thúc đẩy công bằng môi trường thông qua một Tập đoàn Khí hậu Dân sự mới”.

213 tỷ USD để xây dựng, bảo trì và cải tiến hơn 2 triệu nơi sinh sống bền vững và giá cả phải chăng.

• Bao gồm thành lập tổ chức Năng lượng Sạch và Gia tốc Bền vững 27 tỷ USD để huy động đầu tư tư nhân vào các nguồn tài nguyên năng lượng đã được phân bổ; cải tiến các tòa nhà dân sinh, thương mại và công sở; và giao thông sạch.

100 tỷ USD để nâng cấp và xây dựng các trường học công mới, trong đó 50 tỷ USD là khoản tài trợ trực tiếp và 50 tỷ USD là cho vay dưới hình thức trái phiếu.

12 tỷ USD đầu tư vào cơ sở hạ tầng cao đẳng cộng đồng. Các tiểu bang sẽ chịu trách nhiệm sử dụng khoản tiền này để giải quyết cả những nhu cầu cơ sở hạ tầng vật chất và cơ sở hạ tầng công nghệ.

25 tỷ USD để giúp nâng cấp các cơ sở chăm sóc trẻ em và gia tăng nguồn cung dịch vụ chăm sóc trẻ em trong các khu vực cần dịch vụ này nhất.

18 tỷ USD để hiện đại hóa các bệnh viện và các cơ sở khám bệnh của Bộ Cựu chiến binh.

10 tỷ USD đầu tư vào sửa chữa, tôn tạo và hiện đại hóa các tòa nhà liên bang.

400 tỷ USD chi vào mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở phải chăng hoặc chăm sóc dựa vào cộng đồng cho nhân thân cao tuổi và người tàn tật.

180 tỷ USD đầu tư vào Nghiên cứu & Phát triển (R&D) và các công nghệ của tương lai:

• Bao gồm 35 tỷ USD cho hàng loạt các giải pháp đầy đủ cần thiết để đạt được những đột phá công nghệ trong xử lý khủng hoảng khí hậu và đặt nước Mỹ vào vị trí quốc gia lãnh đạo toàn cầu về công nghệ năng lượng sạch và việc làm năng lượng sạch. Điều này bao gồm việc triển khai ARPA-C để phát triển các phương thức mới nhằm giảm phát thải khí và ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như mở rộng quỹ toàn diện cho nghiên cứu khí hậu.
• 15 tỷ USD đầu tư vào các mô hình trình diễn cho các ưu tiên R&D về khí hậu, bao gồm kho chứa năng lượng quy mô khả dụng, thu giữ carbon, hydrogen, phân tách hạt nhân, nguyên tố đất hiếm, thả nổi tourpin gió ngoài khơi, các sản phẩm sinh học/ nhiên liệu sinh học, máy tính lượng tử, và xe điện.
• 15 tỷ USD chi vào thiết lập 200 trung tâm xuất sắc, là các vườn ươm nghiên cứu đặt tại các trường cao đẳng và đại học da đen truyền thống và cộng đồng thiểu số khác, đóng vai trò như các tổ chức cung cấp các suất học bổng đại học và các cơ hội khác cho những người khó khăn, kể cả những chương trình trước cao đẳng.

300 tỷ USD để củng cố các chuỗi cung ứng sản xuất đối với hàng hóa thiết yếu.

• 50 tỷ USD để thành lập một văn phòng mới trực thuộc Bộ Thương mại, chuyên trách giám sát công suất công nghiệp nội địa và cấp tiền đầu tư nhằm hỗ trợ sản xuất các sản phẩm thiết yếu.
• 50 tỷ USD chi cho sản xuất và nghiên cứu bán dẫn, như đã được đưa ra trong Đạo luật CHIPS được lưỡng đảng ủng hộ.
• 30 tỷ USD trong 4 năm đầu tư mới vào sản xuất các biện pháp ứng phó y khoa; nghiên cứu và phát triển; và sự sẵn sàng sinh học có liên quan và an toàn sinh học, từ đó để tạo việc làm tại Mỹ và ngăn chặn mất việc nghiêm trọng do đại dịch.
• 46 tỷ USD đầu tư vào khởi động sản xuất năng lượng sạch thông qua mua sắm chính phủ.
• 52 tỷ USD đầu tư vào các nhà sản xuất nội địa.

100 tỷ USD đầu tư vào các chương trình phát triển lực lượng lao động đã được chứng minh, nhắm mục tiêu vào các nhóm khó khăn và đưa học sinh vào con đường sự nghiệp trước khi chúng tốt nghiệp phổ thông.
• 5 tỷ USD trong 8 năm để hỗ trợ các chương trình ngăn chặn bạo lực cộng đồng có cơ sở. Ông Biden đang kêu gọi Quốc hội đầu tư vào đào tạo nghề cho các cá nhân đã từng bị đi tù và những người trẻ đã từng dính líu tới pháp luật và cải thiện an toàn công cộng.
• 48 tỷ USD đầu tư vào cơ sở hạ tầng phát triển lực lượng lao động Mỹ và bảo vệ công nhân. Trong đó gồm các suất học nghề đã đăng ký và các suất tiền học nghề, tạo ra một đến hai triệu suất học nghề đã đăng ký mới và củng cố kênh liên lạc cho nhiều phụ nữ và nhiều người da màu hơn nữa tiếp cận những cơ hội này thông qua các chương trình tiền học nghề thành công, chẳng hạn như chương trình học nghề trong các nghề nghiệp phi truyền thống.

Một số chương trình hoặc đề xuất không liên quan đến tiền hoặc không đưa ra khoản tiền phải chi cụ thể:

– Kêu gọi Quốc hội giải quyết tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm bằng cách tạo mới chương trình việc làm được trợ cấp.

– Kêu gọi Quốc hội xóa bỏ các điều khoản lương dưới mức tối thiểu trong khoản 14 (c) của Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng và mở rộng tiếp cận tới các cơ hội việc làm cạnh tranh, hòa nhập và lương công bằng cho những người công nhân bị tàn tật.

– Kêu gọi Quốc hội đảm bảo tất cả công nhân có lựa chọn tự do và công bằng để tham gia vào một nghiệp đoàn bằng việc thông qua Đạo luật PRO (Đạo luật Bảo vệ Quyền được Tổ chức), và bảo vệ nghiệp đoàn và quyền thương lượng của các công nhân dịch vụ công.

– Yêu cầu Quốc hội gắn các khoản đầu tư liên bang về năng lượng sạch và cơ sơ hạ tầng với các mức lương hiện hành và yêu cầu các khoản đầu tư giao thông phải đáp ứng việc bảo vệ lao động trong ngành hiện tại.

– Kêu gọi Quốc hội cung cấp cho chính phủ liên bang công cụ cần thiết để đảm bảo các chủ lao động sẽ cung cấp cho công nhân việc làm tốt – bao gồm các việc làm với mức lương công bằng và bình đẳng, nơi làm việc an toàn và lành mạnh, và nơi làm việc không có phân biệt chủng tộc, giới tính và các hình thức phân biệt đối xử và quấy rối khác.

– Ông Biden đang kêu gọi Quốc hội thực hiện các bước đi ngay lập tức để thúc đẩy xây dựng và phục hồi chỗ ở cho các cộng đồng khó khăn.

– Kêu gọi Quốc hội thông qua Đạo luật Đầu tư Mái ấm Vùng lân cận, trong đó yêu cầu thiết lập khoản miễn thuế liên bang mới mà từ đó sẽ tạo ra tiền đầu tư công bằng mới cho sự phát triển và cải tạo nhà ở gia đình trong các khu đô thị, ngoại ô và các khu dân cư nông thôn vốn đang gặp khó khăn.

– Kêu gọi Quốc hội hỗ trợ gấp 4 lần cho tổ chức Đối tác Mở rộng Sản xuất, tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và trung bình ở nông thông và do người thuộc nhóm thiểu số làm chủ, vào tiến bộ công nghệ.

– Kêu gọi Quốc hội đảm bảo rằng những việc làm mới được tạo ra trong ngành năng lượng, sản xuất và cơ sở hạ tầng là cởi mở và dễ tiếp cận cho phụ nữ và người da màu.

– Kêu gọi Quốc hội đầu tư vào đào tạo nghề cho những cá nhân đã từng bị đi tù và những người trẻ đã dính líu đến pháp luật, cũng như cải thiện an toàn công cộng.

– Kế hoạch của Tổng thống sẽ đầu tư vào các cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua hàng loạt các chương trình, bao gồm chương trình Xây dựng Cơ sở Hạ tầng và Cộng đồng Bền vững của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), chương trình Trợ cấp Trọn gói Phát triển Cộng đồng của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị, các sáng kiến mới tại Bộ Giao thông, một gói miễn giảm thuế lưỡng đảng để cung cấp các khuyến khích cho các gia đình thu nhập thấp và trung bình, và khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ đầu tư vào ứng phó thiên tai, và trợ giúp chuyển dịch và chuyển đổi nhằm hỗ trợ những sự chuyển tiếp do cộng đồng dẫn dắt đối với hầu hết các cộng đồng bộ lạc dễ bị tổn thương.

Như Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: