Chính quyền Obama tài trợ tiền cho phòng thí nghiệm Vũ Hán nghiên cứu virus?

“Tôi muốn biết khi đó ai là Tổng thống?” Ông Trump khiến phóng viên á khẩu không trả lời được khi bị hỏi về việc Mỹ chi tiền cho phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.