Trong chương trình One America trên OANN TV hôm 16/11, luật sư Russell Nobel của Tổ chức giám sát chính phủ Theo dõi Tư pháp (Judicial Watch) cho biết lượng cử tri đăng ký ở một số hạt tại các bang dao động (swing states) vượt quá 100% số cử tri đủ điều kiện ở các Hạt đó. 

Trả lời trên OANN, ông Nobel cho biết tổ chức Theo dõi Tư pháp đã xem xét 37 tiểu bang và phát hiện ra 29 trong số 37 tiểu bang có số lượng cử tri đăng ký cao hơn 100% so với dân số trong độ tuổi đi bầu. Tổng cộng có tất cả 353 Hạt của 29 tiểu bang vượt quá 100% số cử tri đăng ký. Số lượng các “phiếu bầu ma” dạng này vào khoảng 1,8 triệu tính trên cả nước.

Theo Đạo luật Đăng ký Cử tri Quốc gia, các tiểu bang được yêu cầu xóa các “cử tri không hoạt động” khỏi các danh sách cử tri đăng ký nếu họ không trả lời thông báo xác nhận địa chỉ và sau đó không bỏ phiếu trong hai cuộc tổng tuyển cử liên bang liên tiếp. Nhiều “cử tri không hoạt động” trên thực tế đã chết hoặc chuyển đến một địa điểm mới.

“Chúng tôi đã nhận được báo cáo từ những người đã chuyển đến Washington DC và các tiểu bang khác vẫn đang nhận được phiếu bầu qua thư từ California,” ông nói, cho biết cần có sự thôi thúc lớn để viết lại tất cả luật bầu cử.

Ông cho biết tổ chức Theo dõi Tư pháp thường kiểm tra đối chiếu với 2 nguồn thông tin: 1 là từ cơ sở dữ liệu quốc gia về thay đổi địa chỉ mà dịch vụ bưu điện tổng hợp và 2 là từ chỉ số tử vong trong an sinh xã hội.

Ông Noble cũng cho rằng Tổng thống Trump hoàn toàn có quyền được đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các cuộc bỏ phiếu ở những bang dao động.

“Nếu ông Biden là người chiến thắng, mọi người cần biết rằng ông ấy đã có một cuộc bầu cử hợp pháp, nhưng nếu không, chúng ta cần tìm hiểu và chúng ta cần đảm bảo gian lận không xảy ra nữa, đặc biệt là khi các cuộc bầu cử sẽ diễn ra sau mỗi 2 năm hoặc 4 năm,” ông nói.

Vào tháng 4, tổ chức Theo dõi Tư pháp đã kiện bang Pennsylvania vì đã không thực hiện những nỗ lực hợp lý để loại bỏ những cử tri không đủ điều kiện khỏi danh sách của họ. Đầu tháng này, Pennsylvania thừa nhận đã báo cáo thông tin không chính xác cho một cơ quan liên bang về việc loại bỏ các cử tri không đủ điều kiện.

Cũng trong tháng 4, tổ chức đã đệ đơn kiện Bắc Carolina vì lý do tương tự. Vụ kiện lập luận rằng Bắc Carolina có khoảng một triệu cử tri không hoạt động trên trong danh sách cử tri, chiếm khoảng 17% tổng số cử tri đăng ký của tiểu bang. Đơn kiện cũng cho biết tiểu bang này đã vi phạm Đạo luật Đăng ký Cử tri Quốc gia khi không cung cấp cho Cơ quan Theo dõi Tư pháp các hồ sơ công khai liên quan đến cử tri đăng ký.

Chủ tịch tổ chức Theo dõi Tư pháp Tom Fitton nói rằng khi danh sách cử tri “không sạch sẽ”, có nghĩa là cuộc bầu cử cũng “không sạch sẽ”.

Lê Vy

Xem thêm: