Cựu Sứ thần Tòa Thánh lên án gian lận bầu cử, kêu gọi cầu nguyện

Cựu Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ Carlo Maria Viganò đã tuyên bố trong một bức thư ngỏ rằng quá trình bầu cử tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã có gian lận