Một cuộc khảo sát của OH Insights mới được công bố tuần này cho thấy đa số cử tri Đảng Cộng hòa Arizona tin rằng thanh tra pháp y cuộc bầu cử 2020 tại Hạt Maricopa do Thượng viện tiểu bang thực hiện sẽ cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump, chứ không phải Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, đã thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 tại bang Arizona.

Embed from Getty Images

Theo kết quả khảo sát của OH Insights, 61% đáp viên là cử tri Đảng Cộng hòa đồng ý với tuyên bố: “Bằng chứng đã đang được công bố cho thấy rằng Tổng thống Donald Trump đã bị đánh cắp chiến thắng trong cuộc bầu cử [2020] ở một số tiểu bang mà truyền thông và các quan chức bầu cử đã công nhận chiến thắng cho ông Joe Biden”.

24% đáp viên là cử tri độc lập và 15% đáp viên là cử tri Đảng Dân chủ tại Arizona đồng ý với tuyên bố trên.

Đối với câu hỏi: “Sau khi cuộc thanh tra bầu cử tại Hạt Maricopa được hoàn thành, bạn tin ai sẽ nhận được nhiều phiếu bầu hơn trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 tại tiểu bang Arizona?”, 62% cử tri Đảng Cộng hòa trả lời ông Donald Trump, 21% trả lời ông Biden và 16% bày tỏ không chắc chắn.

Với câu hỏi trên, chỉ có 25% cử tri độc lập trả lời ông Donald Trump, trong khi 54% chọn Joe Biden và 21% không chắc chắn.

Đại đa số đáp viên là cử tri Đảng Dân chủ (89%) chọn Joe Biden cho câu hỏi trên, 8% không chắc chắn và chỉ có 2% chọn Donald Trump.

Xét chung toàn bộ người tham gia khảo sát câu hỏi trên, 51% đáp viên trả lời Joe Biden, 31% trả lời Donald Trump và 15% không chắc chắn chọn ai.

OH Insights thực hiện cuộc khảo sát 863 cử tri đã đăng ký tại tiểu bang Arizona. Thời gian thực hiện cuộc khảo sát này là từ 6/7 đến 11/7 và sai số khảo sát là +-3,3%.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 tại tiểu bang Arizona, một tháng sau Ngày Bầu cử 3/11, Bộ trưởng Nội vụ Arizona Katie Hobbs (đảng viên Đảng Dân chủ) đã chứng thực ông Biden thắng cử với gần 11.000 phiếu hơn ông Donald Trump.

Thượng viện Arizona đã bắt đầu thực hiện thanh tra pháp y bầu cử 2020 tại Hạt Maricopa (hạt có dân số nhiều nhất tiểu bang) từ ngày 23/4/2021 và đã hoàn thành kiểm phiếu lại bằng tay gần 2,1 triệu phiếu bầu vào cuối tháng Sáu. Báo cáo thanh tra dự kiến sẽ được công bố sớm nhất vào đầu tháng Tám tới đây.

Như Ngọc

Xem thêm: