Đa số cử tri Mỹ thích chính phủ quy mô nhỏ với “ít dịch vụ công hơn và thuế thấp hơn”, theo một kết quả khảo sát hãng Ramussen công bố hôm thứ Sáu (21/5).

Embed from Getty Images

Ramussen thực hiện cuộc khảo sát 1.000 cử tri Mỹ trong hai ngày 17 và 18/5 vừa qua. Cuộc khảo sát này đã hỏi các đáp viên liệu họ thích “chính phủ năng động hơn với nhiều dịch vụ công hơn và thuế cao hơn hay một chính phủ nhỏ hơn với ít dịch vụ công hơn và thuế thấp hơn”. Biên độ sai số của kết quả khảo sát là +-3%.

Kết quả khảo sát cho thấy 55% đáp viên nói họ thích một chính phủ nhỏ hơn với ít dịch vụ công hơn và thuế thấp hơn. Trong khi đó, 37% lựa chọn một chính phủ năng động hơn với dịch vụ công nhiều hơn và thuế cao hơn.

Đúng như dự đoán, ý kiến của cử tri tham gia cuộc khảo sát là rất khác nhau theo đảng phái. 57% cử tri Đảng Dân chủ ủng hộ chính phủ năng động hơn với dịch vụ công nhiều hơn và thuế cao hơn và 78% cử tri Đảng Cộng hòa lựa chọn một chính phủ nhỏ hơn. 56% các cử tri độc lập đứng về phía đa số cử tri Đảng Cộng hòa, bày tỏ quan điểm thích một chính phủ nhỏ hơn với thuế thấp hơn.

Đáng chú ý, 51% cử tri không phải người da trắng thích một chính phủ nhỏ hơn, và khá nhiều cử tri da đen, 46% có quan điểm tương tự.

Theo khảo sát, đa số áp đảo đáp viên (68%), nói rằng chính phủ Mỹ hiện nay không chi tiêu tiền thuế của dân một cách thông minh và cẩn trọng. Chỉ có 18% tin rằng chính phủ đang tiêu tiền công hợp lý và 14% không có quan điểm rõ ràng.

Mặc dù đa số cử tri Đảng Dân chủ bày tỏ ủng hộ chính phủ lớn hơn và năng động hơn, nhưng 51% những người này lại đồng ý rằng chính phủ không chi tiêu tiền thuế của dân một cách thông minh và cẩn trọng.

Những người ủng hộ Tổng thống Biden mạnh mẽ nhất thích chính phủ và nghĩ rằng chính phủ chi tiền thuế của dân một cách thông minh. Trong số các cử tri tán thành mạnh mẽ hiệu suất làm việc của Tổng thống Biden, thì có tới 75% thích chính phủ năng động hơn với nhiều dịch vụ công hơn và thuế cao hơn, và 41% nghĩ chính phủ đang chi tiền thuế của dân thông minh và cẩn trọng.

Ngược lại, trong số những cử tri phản đối mạnh mẽ hiệu suất công việc của Tổng thống Biden, có tới 92% thích chính phủ nhỏ hơn với ít dịch vụ công hơn và thuế thấp hơn, và 95% tin rằng chính phủ chi tiêu tiền thuế của dân không thông minh và không cẩn trọng.

Như Ngọc

Xem thêm: