Theo khảo sát của Trafalgar Group kết hợp với Công ước Hành động Tiểu bang (Convention of States Action), hơn ¾ cử tri tin rằng xã hội và văn hóa Mỹ đang tụt dốc.

Kết quả khảo sát của Trafalgar Group

Trafalgar Group thực hiện khảo sát 1076 cử tri Mỹ từ ngày 17/12/2021 đến ngày 21/12/2021. Sai số khảo sát là +- 2,99%.

Các đáp viên cùng trả lời câu hỏi khảo sát là: “Quý vị tin xã hội và văn hóa Mỹ đang ở trạng thái suy tàn hay tiến bộ?

Tổng quan cho thấy, 76,8% đáp viên nói rằng họ tin “xã hội và văn hóa Mỹ đang trong trạng thái suy tàn”, trong khi chỉ có dưới 10% nói xã hội và văn hóa Mỹ đang tiến bộ. Khoảng 13% đáp viên nói họ không chắc chắn.

Cử tri độc lập đảng phái có quan điểm khá tương đồng với cử tri Đảng Cộng hòa về vấn đề văn hóa và xã hội Mỹ hiện nay. 85,9% cử tri Đảng Cộng hòa nói văn hóa Mỹ đang rơi vào trạng thái suy tàn và 81,8% cử tri độc lập đảng phái có cảm giác tương tự.

61% cử tri Đảng Dân chủ cũng đồng tình với đánh giá của đại đa số cử tri Đảng Cộng hòa và cử tri độc lập.

Xét về độ tuổi, nhóm 18-24 và trên 65 tuổi đều có hơn 80% đáp viên nói xã hội và văn hóa Mỹ đang suy tàn. Nhóm lạc quan hơn thuộc vào độ tuổi 25-34, nhưng cũng có tới 69,9% đáp viên nhóm này nói văn hóa và xã hội Mỹ đang tụt dốc.

Xét về sắc tộc, 79,5% người Mỹ trắng tin xã hội và văn hóa nước này đang suy tàn, trong khi 66,4% người Mỹ da đen có đánh giá tương tự.

Theo Just the News, chủ tịch Convention of States Action, ông Mark Meckler nói rằng những số liệu “khủng khiếp” trong cuộc khảo sát đã “vượt qua giới chính trị đến trái tim của tất cả người dân cùng một quốc gia, một dân tộc”.

“Người Mỹ đã từng luôn luôn được thúc đẩy bởi tình thần lạc quan và hy vọng, nhưng bây giờ họ lại cùng nhau có tâm lý chán ghét… Chính những công dân cơ sở của đất nước vĩ đại này, mọi người Mỹ đang chiến đấu để đưa chúng ta quay trở về nền tảng cơ bản của mình, là những người sẽ đưa chúng ta quay lại lộ trình”, ông Mark Meckler nói.

Ông Mark Meckler khẳng định: “Bằng việc chế ngự vĩnh viễn chính phủ liên bang và khôi phục lại sự cân bằng quyền lực giữa [Washington] DC và các tiểu bang về trạng thái như thiết kế Hiến pháp gốc, thì chúng ta mới có cơ hội thay đổi những con số [khủng khiếp] này, bây giờ và cho tương lai”.

Hải Đăng

Xem thêm: