Đếm ngược bầu cử Mỹ: Liệu ông Biden có gắng gượng được nốt tuần cuối cùng?

Liệu ông Biden có thể gắng gượng được nốt tuần cuối cùng của cuộc bầu cử hay không?Nhà bình luận chính trị nổi tiếng của Mỹ đã đặt ra câu hỏi này.