Đối tác cũ của Hunter tiết lộ nội tình kinh doanh của gia đình Biden

Đối tác làm ăn cũ của Hunter Biden là Tony Bobulinski đã tiết lộ nội tình ông Joe Biden tham gia vào chuyện làm ăn của con trai mình.