Donald Trump vẫn sẽ là người được Chúa xức dầu chọn làm Tổng thống

Tại Hoa Kỳ, một điều kỳ lạ đang diễn ra: Rất nhiều người sùng đạo đang ủng hộ Tổng thống Donald Trump một cách mạnh mẽ.