Freedom House vinh danh người biểu tình Hồng Kông với Giải thưởng Tự do

Freedom House đã trao ‘Giải thưởng Tự do’ năm 2020 cho phong trào ủng hộ dân chủ Hồng Kông trong việc đấu tranh chống lại ĐCSTQ xâm phạm quyền tự do của Đặc khu này.