Hạ viện Anh (House of Commons) hôm thứ Tư (4/9) đã bỏ phiếu chặn Thủ tướng Boris Johnson thực hiện Brexit không thỏa thuận vào ngày 31/10. Ông Johnson tuyên bố không chấp nhận điều này và sẽ thúc đẩy bầu cử sớm vào ngày 15/10.

Embed from Getty Images

Thủ tướng Boris Johnson yêu cầu bầu cử sớm sau khi Hạ viện bỏ phiếu chặn Brexit không thỏa thuận. 

Hạ viện Anh hôm 4/9 đã bỏ phiếu thông qua dự luật chặn Thủ tướng Boris Johnson rút nước Anh khỏi Liên minh Châu Âu (EU) mà không có thỏa thuận vào ngày 31/10. Theo Reuters, hai cuộc bỏ phiếu có kết quả 329-300 và 327-299. Những người ủng hộ dự luật này là các nhà lập pháp đối lập và hàng chục nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ của ông Johnson.

Dự luật nêu trên yêu cầu chính phủ Johnson phải hoãn Brexit thêm ba tháng, không được rời khỏi EU mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Thủ tướng Johnson cho biết dự luật mà Hạ viện vừa bỏ phiếu thông qua đã phá vỡ các cuộc đàm phán Brexit giữa Anh với EU và được đưa ra để đảo ngược cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 về việc rời EU.

Phát biểu tại Hạ viện, ông Johnson nói: “Đây là dự luật chưa từng có tiền lệ trong lịch sử viện này, tìm cách buộc thủ tướng chấp nhận bức thư được soạn trước để đầu hàng trong các cuộc đàm phán quốc tế… Tôi từ chối làm điều này.

Hạ viện đã buộc tôi không còn lựa chọn nào khác hơn là để cho công chúng quyết định họ muốn ai làm thủ tướng,” ông Johnson nói.

Thủ tướng Johnson đề xuất tổ chức bầu cử sớm vào ngày 15/10 và nếu thắng cử ông sẽ bãi bỏ dự luật chặn ông thực hiện Brexit không thỏa thuận.

Lãnh đạo đảng Lao động đối lập Jeremy Corbyn nói rằng ông sẽ đồng ý tổ chức bầu cử sớm một khi dự luật chặn Brexit không thỏa thuận được Thượng viện (House of Lords) thông qua thành luật. Tuy nhiên, ông Corbyn không nói rõ liệu ông có đồng ý với ngày bầu cử (15/10) mà ông Johnson lựa chọn hay không.

Cuộc bầu cử sớm nếu được tổ chức sẽ có ba viễn cảnh: thành lập được chính phủ dưới sự lãnh đạo của ông Johnson; thành lập chính phủ dưới sự lãnh đạo của chủ tịch đảng Lao động đối lập Jeremy Corbyn; hoặc một nghị viện “treo” với một chính phủ liên minh hoặc thiểu số.

Nếu tôi vẫn là thủ tướng sau ngày thứ Ba, 15/10, thì tôi hy vọng chúng ta sẽ rời [EU] vào ngày 31/10 với một thỏa thuận tốt hơn,” ông Johnson nói với Hạ viện.

Xuân Thành

Xem thêm: