“Hàn gắn nước Mỹ”: Cơ hội nào cho nhau?

Trong bài “diễn văn chiến thắng”, ông Joe Biden đã hùng hồn tuyên bố, đây là thời điểm nước Mỹ cần một sự hàn gắn và thống nhất, sự thật thì thế nào?