Theo hồ sơ thu thập được từ các nhà hoạt động cánh hữu thuộc nhóm Judicial Watch, học khu lớn nhất tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ đã dạy cho học sinh bằng những tài liệu gắn nhãn rằng các khẩu hiệu như “Làm cho Nước Mỹ Vĩ đại Trở lại” là một ví dụ về chủ nghĩa thượng tôn da trắng.

Embed from Getty Images

“Những lời mưu mẹo mang tính cách mạng [và] phân biệt chủng tộc trong các tài liệu này không nên tiếp cận bất kỳ một lớp học nào.”, Chủ tịch Judicial Watch, ông Tom Fitton chia sẻ: “Các tài liệu này cho thấy rằng những kẻ cực đoan đã có quyền tiếp cận các trường học của chúng ta và sẵn sàng lạm dụng quyền tiếp cận này với trẻ em để thúc đẩy một chương trình nghị sự nguy hiểm, gây chia rẽ và có thể là bất hợp pháp.”

Tài liệu thu thập được từ các trường công lập thuộc Hạt Montgomery đã trình bày chi tiết về một cuộc “điều tra hệ thống chống phân biệt chủng tộc” của học khu cũng như các lớp về lý thuyết chủng tộc quan trọng. Các tài liệu cho thấy những học sinh tham dự lớp học công bằng xã hội của Trường trung học Thomas Pyle được dạy rằng những cụm từ như “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”“chủ  nghĩa thượng tôn da trắng ngụy trang.”

Các cụm từ được xếp hạng theo cấp bậc hình kim tự tháp, trong đó câu khẩu hiệu “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” được đặt ở vị trí chỉ thấp hơn một chút so với “The N-Word” (Nigger – một từ tiếng lóng để chỉ những người da đen), “KKK” (Ku Klux Klan – một nhóm khủng bố cực đoan da trắng người Mỹ), “lynching” (chỉ những vụ giết người công khai, phi pháp) và “Neo-Nazis” (những người theo chủ nghĩa phát xít và hệ tư tưởng của Đức Quốc xã).

Một “slide” bài giảng khác hỏi học sinh: “Đặc quyền Da trắng là gì?”, sau đó tiếp tục giải thích rằng đặc quyền da trắng bao gồm việc có “mối quan hệ tốt với cảnh sát”, “đắm mình trên các phương tiện truyền thông thiên vị một cách trắng trợn đối với chủng tộc của tôi”“sống một cách thiếu hiểu biết về tình trạng phân biệt chủng tộc tồi tệ ngày nay.”

Học sinh cũng được cung cấp các “định nghĩa” trên trang web Racial Equity Tools (Công cụ Bình đẳng Chủng tộc). Trang này đánh đồng các thuật ngữ như “quyền lực” sẽ đi kèm với “sự giàu có, nhóm người da trắng, quyền công dân, chế độ phụ hệ, chủ nghĩa phân biệt đối xử người đồng tính”“giáo dục là một trong vài cơ chế xã hội quan trọng mà qua đó quyền lực được vận hành”.

Một số thuật ngữ khác cũng được đề cập đến gồm “Chống người da đen”, “thực dân hóa”, “công nhận chủng tộc”, “phân biệt chủng tộc”, “phân biệt chủng tộc cấu trúc”, “người da trắng”, “Người da đen đáng sống”“đặc quyền của người da trắng”.

Các tài liệu cũng tiết lộ rằng học khu đã chi hơn 454.000 đô la cho một “cuộc điều tra hệ thống chống phân biệt chủng tộc” được thực hiện bởi tổ chức Mid-Atlantic Equity, trong đó tuyên bố sự hiểu biết về các hình thức phân biệt đối xử chồng chéo (về giới tính, chủng tộc …) như một phần của lý thuyết thay đổi khiến chúng tôi có vị trí đặc quyền để tiến hành điều tra về phân biệt chủng tộc và giảm thiểu nguyên nhân gốc rễ của các rào cản mang tính hệ thống. ”

Thông tin giới thiệu về lớp học công bằng xã hội của Trường trung học Thomas Pyle cho biết đây là lớp học “Tăng cường Mùa hè” kéo dài một tuần, có tên “Đọc hiểu và Hành động vì Công bằng Xã hội”. Lớp học sẽ không tính điểm và không đưa ra thời hạn công việc cho học sinh.

Vy An (Theo Washington Examiner)

Xem thêm: